Nieuwsbrieven

Bij je eerste login ben je automatisch ingeschreven voor nieuwsbrieven. Uitschrijven kan hieronder.

Bijeenkomsten Aanmelden? Klik op de naam van de bijeenkomst!

Hoe je de continue veranderende omgeving als voordeel gebruikt in besluitvormingsprocessen

Datum: Maandag 25 september 2017
Spreker: Henri Boertien en Marjolijn de Graaf
Locatie:  Zwanenhof te Zenderen (Twente) - Routebeschrijving
Tijd: Zaal open om 17:30. We starten om 18:00 uur en eindigen om 21:00
Opmerkingen:  inclusief soep, broodjes, koffie, fris en afsluitende borrel
Eigen bijdrage: €22,50

Gezien het tempo waarin er wordt veranderd en de complexiteit van veranderingen, zijn organisaties op zoek naar manieren om wendbaar te zijn. Ze willen vlot kunnen reageren op externe invloeden en veranderingen. In de zoektocht naar wendbaarheid en flexibiliteit zien we dat veel organisaties kiezen voor AGILE werken. Er worden zelfsturende teams ingericht, men leert te werken volgens de SCRUM aanpak en vaak verandert ook de manier van leidinggeven.

SamensturingJe zou denken dat als zij wendbaarheid belangrijk vinden, deze organisaties ook sneller strategische beslissingen nemen. Toch zien we dat het tempo van de besluitvorming achter blijft. 

In een AGILE omgeving is de besluitvorming idealiter laag in de organisatie belegd. Dat vraagt om een grote cultuuromslag! Met top-down communiceren en beslissen, blijft AGILE slechts een papieren tijger en krijg je nog steeds geen innovatieve en wendbare organisatie.

  • Hoe zorg je wel voor tweerichtingsverkeer? Dat alle lagen van de organisatie gehoord en gekend zijn?
  • Hoe zorg je ervoor dat iedereen op eenvoudige wijze snel tot besluiten komt? En het liefst nog besluiten die wel lang houdbaar zijn.
  • Hoe ga je om met een veranderende scope tijdens besluitvorming?
  • Welke manier van besluitvorming helpt je je wendbaarheid te vergroten?
In deze interactieve community bijeenkomst verbinden wij Agile met Decisions by Design en ervaren we de kracht van deze combinatie.


Marjolijn de Graaf

Marjolijn de Graaf is veranderarchitect en heeft het boek Decisions by Design geschreven. Een methode die kan helpen om pragmatisch om te gaan met groepsbesluiten in organisatieverandering. 


Henri BoertienHenri Boertien is programma- en projectmanager, altijd op zoek naar passende werkvormen/methodieken en die ook deelt. Een Twentse pragmatist en trainer en coach in Agile Management en Scrum. 


Is LEGO® SERIOUS PLAY® een interventiemethodiek die veranderaars kan helpen?

Datum: Dinsdag 10 oktober  2017
Spreker: Ivonne Verkes en Erwin Albrecht
Locatie: Arlande, Baarnsche Dijk 8, Baarn. Routebeschrijving 
Tijd: Zaal open om 17:30. We starten om 18:00 uur en eindigen uiterlijk 21:00
Eigen bijdrage: € 23,50 (inclusief broodjes, koffie en frisdrank en Lego die je meekrijgt.)

Hoe kun je als veranderaar alle betrokkenen meenemen in een veranderingsproces? Hoe zorg je ervoor dat zij allemaal gehoord worden en bijdragen, waardoor er draagvlak ontstaat? Hoe haal je al die opgesloten kennis naar boven en hoe visualiseer je dit? 

We kennen allemaal LEGO®, de meesten van ons hebben er weleens mee gespeeld. Je kunt er niet alleen mee spelen, je kunt LEGO® ook werkmatig op veel manieren gebruiken. Een daarvan is de zogenaamde LEGO® SERIOUS PLAY® methodiek die kan worden ingezet tijdens bijeenkomsten


The LEGO® SERIOUS PLAY® Method is a facilitated meeting, communication and problem-solving process in which participants are led through a series of questions, probing deeper and deeper into the subject. Each participant builds his or her own 3D LEGO® model in response to the facilitator´s questions using specially selected LEGO® elements. These 3D models serve as a basis for group discussion, knowledge sharing, problem solving and decision making.

The LEGO® SERIOUS PLAY® Method is a technique which improves group problem solving. By utilizing visual, auditory and kinesthetic skills, the Method requires participants to learn and listen, and it provides all participants with a voice. The Method serves as a shared language regardless of culture or position. It is also a method that requires a trained LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator.
bron: https://www.lego.com/en-us/seriousplay/the-method


Is LEGO® SERIOUS PLAY® ook een interventiemethodiek die veranderaars kan helpen bij hun werk? En zo ja, waarvoor en wanneer dan precies? Kom het meemaken en oordeel zelf.

We verzorgen een interessante kennismakingsworkshop, waar je zonder enige voorkennis bij kan aanschuiven en zelf de kracht van LEGO® SERIOUS PLAY® zal ervaren. Verwacht lol, creativiteit, inspiratie en laat je verrassen door deze methodiek.

De sprekers zijn allen gecertificeerde LEGO® SERIOUS PLAY® facilitators:

Ivonne VerkesIvonne Verkes past LEGO® SERIOUS PLAY® toe binnen haar expertisegebied privacymanagement en informatiebeveiliging. Zij gebruikt de methode in bewustwordingstrajecten of bij het uitvoeren van risico-analyses, twee essentiële onderwerpen van haar werkgebied.

Erwin AlbrechtErwin Albrecht is van huis uit communicatieadviseur. Sinds enige tijd begeleidt hij het goede gesprek in organisaties, vanuit de gedachte dat een betrokken medewerker meer plezier heeft in het werk en meer bijdraagt aan de doelen van de organisatie. LEGO® SERIOUS PLAY® is een van de favoriete methodes die Erwin hierbij inzet.


Als genodigde van onze gastheer Arlande heeft u een kortingscoupon ontvangen.
U betaalt dan alleen de kosten voor de Lego.

Participatief veranderen met duurzaam resultaat

Datum: Dinsdag 10 oktober  2017
Spreker: Marjolijn de Graaf (auteur van Decisions by Design)
Locatie:  Twynstra Gudde, Amersfoort. Routebeschrijving
Tijd: Zaal open om 17:30. We starten om 18:00 uur en eindigen uiterlijk 21:00
Eigen bijdrage: €17,50 (inclusief broodjes, koffie en frisdrank)

Marjolijn de GraafWie een Programma wil realiseren, heeft daarbij altijd anderen nodig.  Het samenwerken met de betrokkenen vraagt om afstemming, besluiten en afspraken. Helaas gaat er in de praktijk veel tijd en energie verloren in dit proces. Denk aan onduidelijkheid over wie een besluit mag nemen. Aan besluiten die niet of half uitgevoerd worden. Aan plannen die in de la verdwijnen. En aan overleg dat onvoldoende oplevert en bovendien door de betrokkenen als frustrerend wordt ervaren. Besluitvorming is in de optiek van Marjolijn de Graaf het kernproces van iedere samenwerking.


Decisions by DesignMarjolijn de Graaf heeft samen met Edwin de Graaf het boek Decisions by Design geschreven. 

Decisions by Design is een eenvoudig en krachtig instrument om met actieve participatie tot de best haalbare en houdbare besluiten te komen. Een canvas en vier ontwerpstappen leiden naar cruciale en gedragen besluiten, waarin alle perspectieven en werkelijkheden erkend zijn.

In deze interactieve workshop gaan we aan de hand van het Decision Design Canvas ervaringsgericht met de methode kennismaken. 


Vergroot je verandereffectiviteit: overkom het spanningsveld van het brein om te leren van feedback

Datum: Onder inplanning. We zoeken een locatie 
Spreker: Hulda Möller en Monique de Boer zijn de Breinbereiders van Management of Change
Tijd: Zaal open om 17:30. We starten om 18:00 uur en eindigen uiterlijk 21:00
Eigen bijdrage: €19,95 (inclusief broodjes, koffie en frisdrank)

Als veranderaar heb je alles uit de kast gehaald om de gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen. Maar mensen vallen makkelijk terug in oude gewoonten of hebben weerstand tegen de verandering. Resultaat? Jij en je opdrachtgever halen niet de beoogde veranderdoelen.

FeedbackFeedback is een beproefde motor om alsnog de gewenste gedragsverandering door te voeren. Een belangrijke bron en hulpmiddel bij veranderen. Helaas houden weinig mensen er echt van om feedback te geven of te ontvangen. En op zich best logisch. Je brein houdt niet van feedback. Breintechnisch gezien bevindt feedback zich namelijk in een spanningsveld tussen de wil om te leren en de neiging om pijn te vermijden. Hoe kan je dit spanningsveld verkleinen? De werking en de behoeften van het emotiebrein blijken daarin een belangrijke rol te spelen.

In deze interactieve bijeenkomst nemen Hulda Möller en Monique de Boer je mee in dit spanningsveld tussen de wil en onwil van je brein om te leren. Ze delen de feeedbacktriggers en de daarmee verbonden breinsystemen.

Hulda Möller is een ervaren trainer met breinverantwoorde visie en expertise op veranderen en leren. Zij is onder meer een specialist in communicatie en ervaringsgericht leren. Monique de Boer is een ervaren traineren expert breinleren en "leren leren". Zij is onder meer specialist in  in teamcoach persoonlijke effectiviteit en interventiekunde.

Hulda en Monique

- Als de locatie bevestigd is weten we de kosten en opent de inschrijving -

Ontdek op speelse wijze  het veranderpad voor uw verandertraject.

ArlandeWaar: Arlande, Baarnsche Dijk 8, 3741 LR Baarn
Wanneer:  als er voldoende aanmeldingen zijn.
Hoe laat: Tijd: 15:00-21:00 uur  (ontvangst vanaf 14:30)
Opmerkingen: inclusief warme maaltijd, koffie, thee en fris.
Eigen bijdrage: gratis.

Als veranderaar (change agent) staat u voor de keuze om het veranderpad in te vullen voor uw verandertraject. Een verandering in een organisatie lijkt echter veel op een oerwoudexpeditie. Het doel van een verandering is veelal gemakkelijker bepaald dan het pad om daar te komen. Alleen al de voorbereidingen van de verandering wekt vaak al weerstand op en een houding van 'Ja maar...'. Ondanks het 'Ja maar...', gaat de verandering verder omdat het kan of omdat het moet. Wat is dan het veranderpad en de houding die nodig is om de verandering te  kunnen volbrengen en het doel te bereiken?

Pad in oerwoudIn de Arlande Verandermanagement Game ontdekt u zelf op een speelse manier zelf het veranderpad voor uw verandertraject, geholpen door de ervaringen van de medespelers en ervaren veranderaars en spelbegeleiders. Met een à twee collega's speelt u om de eer te winnen van een door ons aangeleverde of door u zelf uitgezochte opponent of van de organisatie die u heeft uitgedaagd. Welke organisatie is het best in staat een blijvende (duurzame) verandering tot stand te brengen in de eigen organisatie?

Het gaat in het spel om het gesprek dat de teams voeren, onderling en met elkaar. Over de betekenis die zij samen geven aan de stappen en hun volgorde, over hun geloof in te kiezen veranderstrategieën, over de beoogde effecten in een vaak weerbarstige context. Het spel biedt aanknopingspunten voor een gesprek op een dieper niveau over de eigen overtuigingen, over de rol van emoties en hoe deze je handelen als change agent beïnvloeden.

De Arlande Verandermanagement Game is een bordspel waarin de logica van de veranderstappen en de volgorde daarvan centraal staan. Twee à drie teams, van maximaal drie personen, kunnen - naast het competitie-element - aan de hand van de dialoog bij het kiezen van de juiste stappen ontstaan, veel van elkaar opsteken.