Nieuwsbrieven

Bij je eerste login ben je automatisch ingeschreven voor nieuwsbrieven. Uitschrijven kan hieronder.

Bijeenkomsten Aanmelden? Klik op de naam van de bijeenkomst!

Help anderen veranderen met anders te denken en te kijken.

Datum: Woensdag 21 juni 2017     
Spreker: Jörgen Spit, Evelien Spit en Marleen Schrier
Locatie:  Arlande, Baarnsche Dijk 8, Baarn. Routebeschrijving
Tijd: Zaal open om 17:30. We starten om 18:00 uur en eindigen uiterlijk 21:00
Opmerkingen: Voor een warme maaltijd wordt gezorgd.
Eigen bijdrage: €16,50 (Arlande genodigden gratis met ontvangen aanmeldsleutel).
De kortste route tussen punt A en B is een rechte lijn. Maar als we kijken naar veranderingen in

Je staat voor de taak anderen te helpen bij verandering. Een verandering, hoe klein ook, heeft altijd een effect in zijn eigen context en de mensen die er direct of indirect bij betrokken zijn. Je komt problemen tegen met medewerkers of teams, die soms zo hardnekkig en complex zijn dat het je, ondanks al je inspanningen, niet lukt deze op te lossen. 

In deze workshop leer je dat er ook in zulke situaties altijd oplossingen zijn én hoe je beter kan motiveren en enthousiasmeren. We maken duidelijk dat er een radicaal andere manier is om te kijken naar de realiteit zoals die is. Je leert problemen anders op te lossen dan vanuit de mindset die we geleerd hebben. Dit doen we met een evidence based model: Oplossingsgericht Denken en Werken. Met  dit model wordt sneller resultaat bereikt met minder inspanning. Werken met dit model wordt al snel meer dan alleen het toepassen ervan: mensen die werken met dit model ervaren meer plezier en energie

De workshop bestaat uit twee delen. Het eerste deel is centraal waarin we kort en in actieve vorm de principes van het Oplossingsgerichte model uitleggen. Daarna splitst de groep zich op in drie groepen waar de groepen afzonderlijk met één van onze trainers aan de slag met een keus uit drie verschillende toepassingsgebieden:

  1. Oplossingsgericht veranderen: “Het positieve domino-effect van resources en kleine stapjes” 
    Ontdek een actiegericht en pragmatisch model voor resultaatversnelling en het omdenken van problemen bij verandertrajecten.
  2. Oplossingsgerichte conflicthantering: “Het alternatief van de twee keuzes” 
    Leer enkele oplossingsgerichte gesprekstechnieken zodat je anderen kunt coachen zodat zij makkelijker conflicten op te lossen.
  3. Oplossingsgerichte teamcoaching: “Het vermenigvuldigen van gezamenlijke energie en intelligentie" 
    Ervaar het verschil tussen een traditionele teamcoaching en een oplossingsgerichte variant. Leer trucs om de communicatie en werkwijze van een team positief en constructief te verbeteren.

We zullen tijdens deze workshops vooral actief en interactief aan de slag gaan met praktische oefeningen en voorbeelden uit jouw dagelijkse praktijk.

Na afloop van deze workshop heb je een begin gemaakt met het werken met het Oplossingsgerichte Model. Je hebt gereedschap aangereikt gekregen dat direct toepasbaar is in je huidige werk. Bovendien heb je ervaren welke positieve energie het bij je losmaakt en hoe met veel realiseerbare kleine stapjes een gewenste toekomst bereikt kan worden.

Jorgen Spit Evelien Spit

Jörgen en Evelien Spit komen beiden uit de hulpverleningswereld (GGZ), waar dit model ook zijn oorsprong heeft. Jörgen heeft zich daarna als manager en ondernemer ontwikkeld.  Beiden hebben de masteropleiding gevolgd bij de grondleggers van dit model. 


Marleen SchrierMarleen Schrier heeft haar roots in de HRM wereld en onderwijs. Sinds haar kennismaking met het model werkt en denkt zij Oplossingsgericht. Zij werkt onder andere als kwaliteitsmanager, leerlingbegeleider, externe vertrouwenspersoon en trainer.   Is LEGO® SERIOUS PLAY® een interventiemethodiek die veranderaars kan helpen?

Datum: Maandag 11 september  2017
Spreker: Onno Kruitwagen, Ivonne Verkes en Erwin Albrecht
Locatie: Dutch Innovation Factory, Bleiswijkseweg 37, 2712 PB Zoetermeer (route).
Tijd: Zaal open om 17:30. We starten om 18:00 uur en eindigen uiterlijk 21:00
Eigen bijdrage: € 23,50 (inclusief broodjes, koffie en frisdrank en Lego die je meekrijgt.)

Hoe kun je als veranderaar alle betrokkenen meenemen in een veranderingsproces? Hoe zorg je ervoor dat zij allemaal gehoord worden en bijdragen, waardoor er draagvlak ontstaat? Hoe haal je al die opgesloten kennis naar boven en hoe visualiseer je dit? 

We kennen allemaal LEGO®, de meeste van ons hebben er weleens mee gespeeld. Je kunt er niet alleen mee spelen, je kunt LEGO® ook werkmatig op veel manieren gebruiken. Een daarvan is de zogenaamde LEGO® SERIOUS PLAY® methodiek die kan worden ingezet tijdens bijeenkomsten

The LEGO® SERIOUS PLAY® Method is a facilitated meeting, communication and problem-solving process in which participants are led through a series of questions, probing deeper and deeper into the subject. Each participant builds his or her own 3D LEGO® model in response to the facilitator´s questions using specially selected LEGO® elements. These 3D models serve as a basis for group discussion, knowledge sharing, problem solving and decision making.

The LEGO® SERIOUS PLAY® Method is a technique which improves group problem solving. By utilizing visual, auditory and kinesthetic skills, the Method requires participants to learn and listen, and it provides all participants with a voice. The Method serves as a shared language regardless of culture or position. It is also a method that requires a trained LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator.
bron: https://www.lego.com/en-us/seriousplay/the-method


Is LEGO® SERIOUS PLAY® ook een interventiemethodiek die veranderaars kan helpen bij hun werk? En zo ja, waarvoor en wanneer dan precies? Kom het meemaken en oordeel zelf.

We verzorgen een interessante kennismakingsworkshop, waar je zonder enige voorkennis bij kan aanschuiven en zelf de kracht van LEGO® SERIOUS PLAY® zal ervaren. Verwacht lol, creativiteit, inspiratie en laat je verrassen door deze methodiek.

De sprekers zijn allen gecertificeerde LEGO® SERIOUS PLAY® facilitators.

Veranderen met breinkennis

Datum: Donderdag 5 oktober 2017
Spreker: Hulda Möller en Monique de Boer van Breinbereiders
Locatie: We zoeken een locatiesponsor
Tijd: Zaal open om 17:30. We starten om 18:00 uur en eindigen uiterlijk 21:00
Eigen bijdrage: €19,95 (inclusief broodjes, koffie en frisdrank)

Hoe kun je als veranderaar jezelf en je verandertraject verbeteren met breinkennis? Deze vraag staat centraal in deze bijeenkomst waar in de loop van deze maand de volledige tekst hier verschijnt.

Vooraankondiging - Aanmelden nog niet mogelijk 

Participatief veranderen met duurzaam resultaat

Datum: Dinsdag 10 oktober  2017
Spreker: Marjolijn de Graaf (auteur van Decisions by Design)
Locatie:  Twynstra Gudde, Amersfoort. Routebeschrijving
Tijd: Zaal open om 17:30. We starten om 18:00 uur en eindigen uiterlijk 21:00
Eigen bijdrage: €17,50 (inclusief broodjes, koffie en frisdrank)

Marjolijn de GraafWie een Programma wil realiseren, heeft daarbij altijd anderen nodig.  Het samenwerken met de betrokkenen vraagt om afstemming, besluiten en afspraken. Helaas gaat er in de praktijk veel tijd en energie verloren in dit proces. Denk aan onduidelijkheid over wie een besluit mag nemen. Aan besluiten die niet of half uitgevoerd worden. Aan plannen die in de la verdwijnen. En aan overleg dat onvoldoende oplevert en bovendien door de betrokkenen als frustrerend wordt ervaren. Besluitvorming is in de optiek van Marjolijn de Graaf het kernproces van iedere samenwerking.


Decisions by DesignMarjolijn de Graaf heeft samen met Edwin de Graaf het boek Decisions by Design geschreven. 

Decisions by Design is een eenvoudig en krachtig instrument om met actieve participatie tot de best haalbare en houdbare besluiten te komen. Een canvas en vier ontwerpstappen leiden naar cruciale en gedragen besluiten, waarin alle perspectieven en werkelijkheden erkend zijn.

In deze interactieve workshop gaan we aan de hand van het Decision Design Canvas ervaringsgericht met de methode kennismaken. 


Ontdek op speelse wijze  het veranderpad voor uw verandertraject.
ArlandeWaar: Arlande, Baarnsche Dijk 8, 3741 LR Baarn
Wanneer:  als er voldoende aanmeldingen zijn.
Hoe laat: Tijd: 15:00-21:00 uur  (ontvangst vanaf 14:30)
Opmerkingen: inclusief warme maaltijd, koffie, thee en fris.
Eigen bijdrage: gratis.

Als veranderaar (change agent) staat u voor de keuze om het veranderpad in te vullen voor uw verandertraject. Een verandering in een organisatie lijkt echter veel op een oerwoudexpeditie. Het doel van een verandering is veelal gemakkelijker bepaald dan het pad om daar te komen. Alleen al de voorbereidingen van de verandering wekt vaak al weerstand op en een houding van 'Ja maar...'. Ondanks het 'Ja maar...', gaat de verandering verder omdat het kan of omdat het moet. Wat is dan het veranderpad en de houding die nodig is om de verandering te  kunnen volbrengen en het doel te bereiken?

Pad in oerwoudIn de Arlande Verandermanagement Game ontdekt u zelf op een speelse manier zelf het veranderpad voor uw verandertraject, geholpen door de ervaringen van de medespelers en ervaren veranderaars en spelbegeleiders. Met een à twee collega's speelt u om de eer te winnen van een door ons aangeleverde of door u zelf uitgezochte opponent of van de organisatie die u heeft uitgedaagd. Welke organisatie is het best in staat een blijvende (duurzame) verandering tot stand te brengen in de eigen organisatie?

Het gaat in het spel om het gesprek dat de teams voeren, onderling en met elkaar. Over de betekenis die zij samen geven aan de stappen en hun volgorde, over hun geloof in te kiezen veranderstrategieën, over de beoogde effecten in een vaak weerbarstige context. Het spel biedt aanknopingspunten voor een gesprek op een dieper niveau over de eigen overtuigingen, over de rol van emoties en hoe deze je handelen als change agent beïnvloeden.

De Arlande Verandermanagement Game is een bordspel waarin de logica van de veranderstappen en de volgorde daarvan centraal staan. Twee à drie teams, van maximaal drie personen, kunnen - naast het competitie-element - aan de hand van de dialoog bij het kiezen van de juiste stappen ontstaan, veel van elkaar opsteken.