Course Image Individuele Veranderkracht | Woensdag 22 mei 2019

Individuele Veranderkracht | Woensdag 22 mei 2019

Individuele Veranderkracht

Met deze positief besmettelijke aanpak vertrek je vanuit jouw kracht om de ander zijn draai en zelfvertrouwen te helpen vinden waardoor verandering mogelijk is


Voor Wie : Veranderaars
Spreker(s) : Jörgen Spit MBA en Danielle Teheux SCA
Wanneer : Woensdag 22 mei 2019
Hoe Laat : 18:00-21:00 uur (opening zaal 17:30)
Waar : Cibit stationsplein 32, Utrecht- routebeschrijving LET OP: Nieuwe locatie
Opmerkingen : Inclusief broodjes, fruit, koffie, thee, fris en water.
Eigen Bijdrage : € 19,50

Doe eens wat anders

In een veranderende context sta jij als veranderaar voor de uitdaging anderen te ondersteunen of te leiden bij hun individuele groei. Jij weet dat je slechts een instrument bent in de verandering van de ander. Jij kunt meedenken en ondersteunen, maar de ander dient het uiteindelijk te doen.

Je zoekt een aanpak die aansluit bij ieder individu, op ieder moment en in iedere context. Een procesmatige manier van denken en doen die je kunt toevoegen aan je werkwijze. Een aanpak voor je dagdagelijkse werk. Voor die momenten dat het persoonlijk wordt en echt dichtbij komt. Zoals bij het praatje bij de koffieautomaat, de discussie tijdens de lunch of in individuele gesprekken. Je wilt weten waar het telkens fout gaat, de ander afhaakt en de hakken in het zand zet. En wilt dit omzetten naar positieve werkbare doelen.

Veel modellen en theorie leren je hoe je dit kunt aanpakken met groepen en/of teams. Maar slechts 15% van gedragsverandering is toe te schrijven aan methodieken of theorieën. Maar hoe doe je dit in de praktijk op individueel niveau? Wist je dat jij als veranderaar maximaal een invloed hebt van 30%?

Tijd voor een radicale andere manier die vruchten zal afwerpen in je praktijk.

Maak in deze interactieve workshop kennis met een positief besmettelijke denk- en werkwijze om anderen hun kracht en zelfvertrouwente laten vinden in de complexiteit van het veranderproces. Een aanpak die voorbij de weerstand en de analyse gaat en die mensen (jij en diegene die je begeleidt) in een energieke, toekomstgerichte en vooral samenwerkingflow brengt.

Deze workshop geeft je verrassende inzichten en praktisch handvatten zodat je jouw interventies aan kunt passen aan de situatie en het unieke individu. Verruim je perspectief en maak het verschil op de werkvloer! Jörgen Spit

Voor Jörgen staat de focus op veerkracht en krachtbronnen van individuen en organisaties centraal in zijn dagelijkse werk als coach en docent/trainer. Zijn hele carrière is doorspekt van gedragsverandering bij individuen, teams en organisaties. Hij traint mensen in situationeel leiderschap, coaching en oplossingsgericht denken en werken.

Danielle Teheux
Danielle is als coach en inspirator gepassioneerd om verbinding tussen mensen te versterken. Vanuit eigen ervaring weet zij hoe persoonlijke groei bijdraagt aan welzijn en geluk. In haar werk als kindercoach en Mental sport coach begeleid ze ouders, kinderen en teams naar zelfbewustzijn zodat ze het beste uit zichzelf halen, individueel en in samenwerking.

Sponsors

Course Image Waterval  en Agile onder één dak | Woensdag 19 juni 2019

Waterval en Agile onder één dak | Woensdag 19 juni 2019

Waterval en Agile onder één dak

Een praktijkgerichte aanpak die helpt om schijnbaar tegenstrijdige werelden samen te brengen.


Voor Wie : Alle veranderaars die in agile en waterval omgevingen (gaan) werken
Spreker(s) : Davor Raic
Wanneer : Woensdag 19 juni 2019
Hoe Laat : 18:00-21:00 uur (opening zaal 17:30)
Waar : LINKIT, Rijnzathe 9, 3454 PV De Meern
Opmerkingen : Inclusief broodjes, fruit, koffie, thee, fris en water. 
Eigen Bijdrage : € 19,50

Agile is ‘in’ en waterval is ‘out’. Er worden vergelijkingen gemaakt waarin verschillen tussen deze twee, schijnbaar tegenstrijdige werelden, naast elkaar worden gelegd. Er is een perceptie dat agile als de beste uit de bus komt. Maar is dat echt zo?

De realiteit is dat deze twee werelden naast elkaar blijven bestaan. Als veranderaar wordt je geconfronteerd met hybride methodes:  Waterval en Agile. Bijvoorbeeld: leveranciers uit traditionele mechanische industrieën, die samen met scrum software teams een integrale oplossing leveren.  

Naast een hoop raamwerken en methodieken, komen daar nog complicerende factoren bij: teams uit diverse organisaties en landen, verschillende talen, eigen praktijken; noem maar op! Met de focus op klanten en inlevingsvermogen voor gebruikers, worden vaak individuele belangen van teams en hun leden achtergesteld. Maar hoe pak je dat nu succesvol aan?

In deze interactieve sessie wordt een aanpak gepresenteerd waar tegenpolen elkaar aantrekken en waarbij teams en individu’s elkaar met hun verschillen versterken. In plaats van de toren van Babel, een integraal landschap van bruggen die mensen en teams verbinden. Het raamwerk wordt door een praktijkcase geïllustreerd. Tijdens de workshop houden wij enkele cases van deelnemers tegen het raamwerk aan.

Davor Raic is gepassioneerd veranderaar in Agile en Waterval omgevingen. Hij deelt zijn jarenlange expertise niet alleen bij opdrachtgevers, maar ook bij opleidingsinstituten en deze keer in onze community. Zijn motto: simple & useful.Sponsors
CoursePayment
Course Image Het Veranderwiel | Woensdag 26 juni 2019

Het Veranderwiel | Woensdag 26 juni 2019

Het Veranderwiel. Inspirerend en wenkend perspectief bij veranderen

Hoe een "pull" op organisatieverandering te creëren.


Voor Wie : Voor elke veranderaar
Spreker(s) : Edwin Tuin
Wanneer : Woensdag 26 juni 2019
Hoe Laat : 18:00-21:00 uur (opening zaal 17:30)
Waar : We zoeken nog een locatiesponsor
Opmerkingen : Inclusief broodjes, fruit, koffie, thee, fris en water. 
Eigen Bijdrage : € 19,50

Als leidinggevende en veranderaar staat je voor de taak om mensen mee te krijgen in dingen anders doen.  Je hebt LEAN, Agile, Scrum en al die andere begrippen al in je lange termijn-geheugen staan. Je kent de beperkingen en de uitdagingen waarvoor organisaties staan. Je bent nu op zoek naar de “next step”; een benadering die energie voor verandering opwekt en zorgt voor succesvollere verandering.

VeranderWielIn deze interactieve bijeenkomst neemt Edwin Tuin je mee in het Veranderwiel, waarmee hij uitlegt uit hoe basisbehoeften van mensen ingevuld kunnen worden door een viertal kernkrachten te versterken. Daardoor wordt het menselijk kapitaal ontplooit en kunnen mensen en organisaties sneller veranderen om aldus een zinvollere bijdrage te leveren. 

Edwin deelt zijn overtuiging hoe je komt van een instrumentele sleur-aanpak naar een aanpak die aansluit bij wat mensen drijft en waardoor een pull op verandering ontstaat. Een aanpak waarin  inzichten van managementdenkers als Peter Senge, Stephen Covey, Ricardo Semler en Simon Sinek zijn ondergebracht.

Aan het eind van deze interactieve bijeenkomst heb je inzicht in hoe Edwin organisaties helpt hun eigen Veranderwiel in te vullen en heb je handvatten om het gedachtegoed bij opdrachten toe te passen.   Met deze  “pull” op verandering (in plaats van sleuren aan die verandering) kun je dan eenvoudig duiden wat er ontbreekt en moet gebeuren om organisatieverandering succesvoller te laten verlopen.

Edwin Tuin is gepassioneerd veranderaar en boekenschrijver van "alles draait om verandering". Hij is als zelfstandig consultant gespecialiseerd in organisatietransformatie. Hij was onder meer werkzaam bij Accenture en KPMG Consulting en voor opdrachtgevers als ABN AMRO, Allianz, SNS Reaal en Haribo. Hij verbindt de laatste inzichten op het gebied van leiderschap, organisatiepsychologie en cultuur met zijn informatiekundige en strategische ervaring. 


SponsorsBen u onze Locatiesponsor?


CoursePayment
Course Image Dansend de toekomst in | Woensdag 3 juli 2019

Dansend de toekomst in | Woensdag 3 juli 2019

Dansend de toekomst in

Hoe portfoliomanagement het ballroom-dansen de das om deed, wat we daarvan kunnen leren 
en hoe goed innovatiemanagement je helpt de toekomst in te dansen.


Voor Wie : Elke veranderaar
Spreker(s) : Guido van Gemerden
Wanneer : Woensdag 3 juli 2019
Hoe Laat : 18:00-21:00 uur (opening zaal 17:30)
Waar : Strict - Vianen - Lange Dreef 11F - Routebeschrijving
Opmerkingen : Inclusief broodjes, fruit, koffie, thee, fris en water. 
Eigen Bijdrage : € 19,50

Als professional sta je continu voor de taak om bij te blijven in je eigen vakgebied. Als manager van een afdeling of eigenaar van een organisatie is het je taak om die afdeling of organisatie te continueren. Maar wat als je vakgebied zelf onder druk staat? Hoe kun je dat zien aankomen? 

Wat deden dansscholen toen de belangstelling voor het ballroom-dansen tanende bleek? Wat deden bouwers van zeilschepen tijdens de opkomst van de verbrandingsmotor? Wat moeten notarissen doen gedurende de opkomst van blockchain technieken? Wat betekent de opkomst van zorgrobots voor mensen werkzaam in de zorgsector? Ofwel: hoe houd je, ongeacht je professie, de steeds veranderende omgeving rond je heen structureel in de gaten, terwijl je tussendoor ook nog gewoon je werk moet doen? En hoe speelt portfoliomanagement daar een rol in?

Met behulp van muzikale praktijkvoorbeelden en interactieve opdrachten dansen we door het "Pitch - Plan - Prove model " heen. We helpen je effectief nieuwe ontwikkelingen in je organisatie op te nemen en alle innovatiekracht in je organisatie te benutten. 

Dit is een tryout voor een leergang rondom innovatiemanagement. Kritische geluid, discussie en feedback door de deelnemers is een essentieel onderdeel van deze inspiratievolle avond.

Guido vindt zijn passie in organisaties relevant maken en houden, door te werken aan wendbaarheid en innovativiteit. Als ondernemer en startup-coach weet hij vanuit eigen ervaring hoe belangrijk het is om daarbij de wereld om je heen voortdurend in de gaten te houden, en ondertussen gewoon het werk te leveren dat geleverd moet worden.


SponsorsCoursePayment
Course Image Pesten op de werkvloer: een kwestie van cultuur | Dinsdag 10 september 2019

Pesten op de werkvloer: een kwestie van cultuur | Dinsdag 10 september 2019

Pesten op de werkvloer: een kwestie van cultuur

Leer in deze workshop pesten te herkennen en daar op te interveniëren.


Voor Wie : Voor eenieder die werkt met teams
Spreker(s) : Rita van Dijk
Wanneer : Dinsdag 10 september 2019
Hoe Laat : 18:00-21:00 uur (opening zaal 17:30)
Waar : We zoeken een locatiesponsor op een mooie centrale plek
Opmerkingen : Inclusief broodjes, fruit, koffie, thee, fris en water
Eigen Bijdrage : € 19,50

Heb je het idee dat in jouw team mensen worden buitengesloten en dat er over bepaalde collega’s veel wordt geroddeld? Krijg je er de vinger niet achter omdat iedereen zwijgt?

Een ongezonde werkcultuur waarin wordt gepest, geroddeld en mensen worden uitgesloten vergalt het werkplezier. Niet alleen van de slachtoffers van pestgedrag maar van gehele teams. De kwaliteit van het werk lijdt eronder. En als het lang duurt leidt het tot een hoog ziekteverzuim.

Zowel verandermanagers als professionals worstelen met de vraag wat zij zelf kunnen doen om pesten tegen te gaan. Pestgedrag heeft alles te maken met de bestaande cultuur en specifiek de groepsdynamiek. Het tegengaan van pesten vraagt dan ook om een aanpak die verder gaat dan het incident en werkt aan het realiseren van een gezonde werkcultuur.

In deze workshop wordt gezamenlijk verkend:

  • Hoe herken je pestgedrag binnen je team.
  • Wat is de relatie tussen pesten en de organisatiecultuur en dan specifiek de groepsdynamiek. 
  • Welke culturen zijn gevoelig voor pestgedrag en wat werkt pesten in de hand.
  • Wat kun je zelf doen om pesten tegen te gaan en een gezonde werkcultuur te realiseren.
  • Welke interventies werken wel en welke niet.

Rita van Dijk is onderzoeker, adviseur, auteur en facilitator gespecialiseerd in cultuur- en gedragsverandering. Zij richt zich vooral op verandertrajecten die niet gemakkelijk van de grond komen omdat mensen vasthouden aan ingesleten patronen in denken en doen. Zij houdt zich bezig met vragen zoals: waardoor raken teams geblokkeerd, wie zijn de spelbepalers, welke informele regels houden innovatie tegen? Welke interventies zijn nodig om een gezonde werkcultuur te realiseren.

SponsorsWe zoeken een locatiesponsor
voor deze bijeenkomstCoursePayment
Course Image VeranderWeekend | Editie 5

VeranderWeekend | Editie 5

VeranderWeekend onder inplanning

In één weekend van vrijdagavond tot zondagmiddag bijgetankt.


Voor Wie : Voor elke veranderaar
Spreker(s) : Nog vast te stellen
Wanneer : Najaar 2019
Hoe Laat : Vrijdag 17:00 aankomst met eten tot en met zondag 15:00 uur
Waar : Ergens in Midden Nederland
Opmerkingen : Onder inplanning.
Eigen Bijdrage : Hou rekening met €300-€350 voor all in (inclusief overnachtingen)

Programma onder vaststelling. Als je jezelf nu vrijblijvend aanmeld, dan weet je dat je een plaats hebt en blijf je op de hoogte met het forum. Als het programma bekend is, kan je je definitief aanmelden.


SponsorsUw organisatie?