Course Image Hoe los je hardnekkige terugkerende problemen op? | DO 3 December om 20:00 uur

Hoe los je hardnekkige terugkerende problemen op? | DO 3 December om 20:00 uur

Hoe los je hardnekkige terugkerende problemen op?

Drie stappen die je op weg helpen

MELD JE AAN


Voor Wie  :  Elke veranderaar
Spreker(s)  :  Wieger Janse
Wanneer  :  Donderdag 12 december 2020
Hoe Laat  :  20:00-21:30 uur
Waar  :  Online. We gebruiken Zoom. De link daarvoor ontvang je kort voor de start.
Eigen Bijdrage  :  Gratis

Maak je ook weleens mee dat zaken stroperig zijn, verzanden, weglopen en daar lastig grip op te krijgen is? 

 Herken je bijvoorbeeld:

  • Er is veel overleg nodig voor het maken van plannen en de uitvoering wil nogal eens verzanden. Resultaat boeken kost daardoor veel inspanning.
  • Bespreking over de resultaten leiden tot goede voornemens, maar de resultaten blijven achter. In discussies hierover is het lastig scherp te krijgen waar de schoen wringt. Dit onvermogen om de situatie te hanteren leidt tot ongeloof, gelatenheid, afhaken of klagen in de wandelgangen.
  • Regels en protocollen worden eerder gebruikt om verantwoordelijkheden af te schuiven en het eigen schip schoon te houden, dan als ondersteuning om situaties en afspraken helder te krijgen.
  • Dat afspraken afspraken zijn wordt vooral in woord beleden, maar loopt in de praktijk van alledag steeds weer weg. Elkaar er op aanspreken, lijkt niet meer te werken.

Ongetwijfeld kunnen jullie deze lijst met gemak aanvullen. 

Wieger Janse heeft in zijn werk als adviseur methoden ontwikkeld om deze situaties te doorbreken. In deze bijeenkomst neemt Wieger je mee om vanuit natuurwetenschappelijke kennis de werkelijkheid te zien als een web van relaties, waar heden, verleden en toekomst veel meer samenvallen dan we ons veelal realiseren: stap voor stap deelt hij een systeemmethode, waarmee je deze situaties kan doorbreken. Dat in de vorm van een korte presentatie om de eerste stappen te leren, waarna jullie er zelf in deze interactieve sessie mee aan de slag gaan.

Wieger Janse organisatieadviseur en gastdocent (o.a. Sioo). Hij begeeft zich op het vlak van organisatie- , team- en persoonlijke ontwikkeling. Is veelal betrokken bij situaties waar het gaat om hardnekkige cultuurcomponenten, terugkerende problemen waarbij betrokkenen geen grip op de zaak krijgen. Veranderen begint voor hem bij het herkennen en erkennen van het zelfoplossend vermogen van de klant (en het klantsysteem). Hij haalt graag kennis en methodes uit aanverwante vakgebieden, zoals natuurwetenschappen, ecologie, filosofie en is zeer geïnteresseerd in historische processen. Hij heeft een eigen adviesbureau: janse & broeders.

Course Image Zen in de boardroom - over Reflectief Leiderschap | DI 8 Dec 2020 om 20:00 uur

Zen in de boardroom - over Reflectief Leiderschap | DI 8 Dec 2020 om 20:00 uur

Zen in de boardroom - Over Reflectief Leiderschap

Een ervaringsverhaal over reflectief leiderschap dat je niet wil missen!
Wegens succes herhaald

MELD JE AAN


Voor Wie  :  Elke professional die de overtuiging  en ervaring van een reflectief leider wil leren kennen.
Spreker(s)  :  Sake Algra met Dimphy Peters als facilitator en interviewer.
Wanneer  :  Dinsdag 8 December 2020
Hoe Laat  :  20:00-21:00 uur (met een napraat tot 21:15 uur)
Waar  :  Online. We gebruiken Zoom. De link daarvoor ontvang je kort voor de start.
Opmerkingen De sessie wordt gefaciliteerd door Dimphy Peters.
Eigen Bijdrage  :  Gratis

Vanuit rust en ruimte kom je vaak tot de beste inzichten en ben je het beste in staat om je dagelijkse uitdagingen te overzien. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat roept vragen op als:

  • Hoe doe je dat dan? 
  • Wat brengt dit voor inzicht met zich mee?
  • Wat betekent dit voor jou en anderen? 
  • Wat betekent dit voor de leidinggevende als professional en mens?
  • Wat betekent dat voor het management in een organisatie?

Sake Algra stond na jaren in de bestuurskamer stil bij deze vragen en schreef zijn ervaringen op in Zen in de Boardroom, een verhaal over leiderschap vanuit rust, ruimte en reflectie. Zijn overtuiging is dat rust en een open en meer reflectieve houding je impact vergroten en daarnaast ook meer energie geven. 

In dit open vraaggesprek met Sake leren we zijn persoonlijke veranderreis en overtuiging kennen. Zeker in deze tijd van continue verandering en onzekerheid een mooie houvast voor iedere professional. Tip: attendeer anderen (je opdrachtgever, leidinggevenden, ...) op deze bijeenkomst.

Sake Algra

Sake Algra werkt sinds het begin van zijn loopbaan in de wereld van de informatietechnologie voor grote internationale organisaties en meer dan de helft daarvan vanuit de boardroom en als CEO. Sake Algra is nu Managing Director and Chairman of the Board T-Systems NL. 

Tijdens een eerdere sabbatical vielen voor hem een aantal puzzelstukken in elkaar. Hij ontdekte het zenboeddhisme en daarmee een nieuwe manier van leidinggeven, die hij nu deelt met collega-bestuurders. 

Sake zijn overtuiging is:  'Door je aandacht bewuster te richten, wordt alles zachter, makkelijker en vooral leuker. Dat is beter voor je werk en beter voor jezelf.'


Course Image De Roos van Leary

De Roos van Leary

Geen bijeenkomst, maar publiek gedeelde content...

De Roos van Leary is een onderwerp uit het topic Accommodating Communication Styles uit het VeranderLemniscaat. Dit lemniscaat staat met haar honderden items centraal in onder meer de Change Activation Masterclass die voortgekomen is uit deze community. In voornoemde masterclass gaan we doorgaans niet in op deze gouwe ouwe roos die onderdeel uitmaakt van vele basisopleidingen; maar er waren regelmatig verzoeken om daar aandacht aan te geven. En dat doen we door het online gedeelte tijdelijk publiek te delen van beginselen tot aan oefeningen en een excerpt.

Wie neemt het initiatief voor een community meeting om dit intensief te oefenen? Neem contact op (zie support link bovenin deze pagina).