Course Image De Roos van Leary

De Roos van Leary

Geen bijeenkomst, maar publiek gedeelde content...

De Roos van Leary is een onderwerp uit het topic Accommodating Communication Styles uit het VeranderLemniscaat. Dit lemniscaat staat met haar honderden items centraal in onder meer de Change Activation Masterclass die voortgekomen is uit deze community. In voornoemde masterclass gaan we doorgaans niet in op deze gouwe ouwe roos die onderdeel uitmaakt van vele basisopleidingen; maar er waren regelmatig verzoeken om daar aandacht aan te geven. En dat doen we door het online gedeelte tijdelijk publiek te delen van beginselen tot aan oefeningen en een excerpt.

Wie neemt het initiatief voor een community meeting om dit intensief te oefenen? Neem contact op (zie support link bovenin deze pagina).

Course Image De Omgevingswet en het VeranderLemniscaat | Woensdag 27 November 2019

De Omgevingswet en het VeranderLemniscaat | Woensdag 27 November 2019

De Omgevingswet en het Veranderlemniscaat

Leer het VeranderLemniscaat kennen aan de hand van de Omgevingswet case die ons allemaal raakt.


Voor Wie : Eenieder die betrokken is bij verandering
Spreker(s) : Bert van der Hooft MCM, Drs Rita van Dijk
Wanneer : Woensdag 27 November 2019
Hoe Laat : 18:00-21:00 uur (opening zaal 17:30)
Waar : Brasserie Zonnestraal, Loosdrechtsebos 15, 1213 RH Hilversum. Routebeschrijving
Opmerkingen : Inclusief broodjes, fruit, koffie, thee, fris en water
Eigen Bijdrage : € 25,=

Aan de slag met de  omgevingswetAls veranderaar sta je voor de taak om de wijzigingen, zoals die van de nieuwe omgevingswet,  door te voeren. Maar....hoe pak je je dat nu integraal, consistent en effectueel aan? Wat is de plek der moeite? Waar kan je aan denken en welke interventies zou je kunnen toepassen?

In deze interactieve sessie verkennen we met Bert van der Hooft en Rita van Dijk samen de plek der moeite bij de invoering van de omgevingswet. Dat doen we aan de hand van het VeranderLemniscaat waaruit we instrumenten delen. Zoals een sluitende veranderredenering die de veranderkloof weet te dichten, maar ook de plek der moeite in cultuurverandering. Daarnaast wil Bert zijn ervaring delen in de veranderkundige begeleiding van een gemeente met een large scale interventie en het peilen van de verandergereedheid.

Na deze bijeenkomst hebben we samen de case van de omgevingswet veranderkundig verkend aan de hand van het VeranderLemniscaat en heb je een handvol instrumenten leren kennen.

Bert van der Hooft MCM is verandermanager en een medeoprichter van deze Management of Change Community. Bert probeert continue een beeld te vormen wat er veranderkundig speelt, dit te voorzien van pragmatische instrumenten en dat een context te geven waarin je als veranderaar het verschil kan maken.


Rita van DijkRita van Dijk is in deze sessie gastspreker voor het onderdeel cultuur en gedrag. Rita is onderzoeker, adviseur, auteur en facilitator gespecialiseerd in cultuur- en gedragsverandering. Zij richt zich vooral op verandertrajecten die niet gemakkelijk van de grond komen omdat mensen vasthouden aan ingesleten patronen in denken en doen. Zij houdt zich bezig met vragen zoals: waardoor raken teams geblokkeerd, wie zijn de spelbepalers, welke informele regels houden innovatie tegen? Welke interventies zijn nodig om een gezonde werkcultuur te realiseren.


Sponsors


Wilt u locatiesponsor zijn?
Laat het ons weten

Ondersteuning

Mailing:

IPMA200-75.png
CoursePayment
Course Image Integrerend Samenwerken in de Keten | Maandag 2 december 2019

Integrerend Samenwerken in de Keten | Maandag 2 december 2019

Wendbaar & Integrerend Samenwerken in de Keten

Een middag intensieve kennisuitwisseling over het vraagstuk hoe succesvol geïntegreerd veranderingen te realiseren in een samenwerkingsketen.


Voor Wie : Project-, programma- en verandermanagers...en eenieder die samen werkt in een keten.
Gangmakers : Bert van der Hooft, Davor Raic, Guido van Gemerden, Ad Kint
Wanneer : Maandag 2 December 2019
Hoe Laat : 13:00-16:00 uur (inloop met lunch vanaf 12:00. Napraat tot 17:00)
Waar : Hoofdkantoor UWV, Guardiaweg 116, Amsterdam. Gebouw: D23 Zaal: Het PleinRoutebeschrijving
Opmerkingen : Inclusief broodjes, fruit, koffie, thee, fris en water. 
Eigen Bijdrage : € 0,00 (met dank aan UWV als sponsor)

Als professional sta je voor de taak om verandering te realiseren in een keten van samenwerkende organisaties en mensen. Mensen die enerzijds wendbaar willen werken en anderzijds standvastig het eigenaarschap nemen over hun rol in de samenwerkingsketen. De praktijk is echter weerbarstig voor deze balans tussen samenwerken en eigenaarschap. De eigen rol zien en de integratie als rol pakken is vaak een uitdaging voor betrokkenen. Hoe pak je dat nu aan? Hoe integreer je de keten succesvol? Hoe veranker je dat?

In deze middagbijeenkomst kijken we als resultaatgerichte veranderaars samen naar dit vraagstuk van succesvolle integratie in de samenwerkingsketen. We voeren de dialoog met een instrument die als groepsinterventie benut kan worden: het World Café. Daarin hebben we gangmakers uit ons midden. Immers, de kennis zit in de "crowd". De centrale vraag daarin is hoe je als resultaatgerichte veranderaar kan interveniëren in de samenwerkingsketen.

We laten ons voeden door het VeranderLemniscaat, een wendbare en meervoudige manier van kijken naar verandering, die in onze verandercommunity gegroeid is. Niet alleen een kijkmodel, maar vooral ook een doe-model met honderden kennisitems en tientallen instrumenten. Je kiest als deelnemer welke top vijf onderwerpen je van het VeranderLemniscaat wilt inbrengen in de dialoog over Wendbaar en Integrerend Samenwerken in de Keten (WISK). We openen dan deze content zodat je vooraf (en achteraf) kan "voordenken". Uiteraard kan je zelf ook content in het forum delen.

We worden deze middag ondersteund door professionals uit het werkveld onder leiding van Bert van der Hooft MCM en Ad Kint. Bert is verandermanager met een achtergrond in project-, programma- en lijnmanagement. Hij traint professionals in de kunst van het VeranderLemniscaat. Ad Kint is senior projectmanager die al voluit geproefd heeft van het VeranderLemniscaat. Dit tweetal wordt versterkt door gangmakers in de dialoog die ons voeden met stellingen: Guido van Gemerden brengt zijn beeld in over dansend de toekomst in en Davor Raic zijn stellingen over in balans blijven tussen wendbaar werken en de waterval aanpak.

Na afloop van deze bijeenkomst heb je een beeld van het vraagstuk en welke veranderkundige interventies werkzaam kunnen zijn. De gedeelde concepten zijn online voor raadpleging beschikbaar. De daarbij behorende instrumenten kunnen in een app gedownload worden. Het instrument van het World Cafe hoort daar zeker bij.

Deze community bijeenkomst vindt plaats in samenwerking met de community SPO Samenwerking Projectmanagers Overheid.SponsorsUWV-IPP 
Locatie & Catering


Ondersteuning


Mailing