Veerkracht in projecten | Wendbaarheid en eigenaarschap samen ontwikkelen

Wendbaarheid en eigenaarschap samen ontwikkelen

MELD JE AAN


Voor Wie  :  Voor iedereen die in of met projecten werkt.
Spreker(s)  :  Maarten de Winter van Veerkracht College.
Wanneer  :  Dinsdag 18 mei 2021
Hoe Laat  :  11:00-12:00 uur (met een napraat tot 12:15u)
Waar  :  Online. We gebruiken Zoom. De link daarvoor zie je na aanmelding in de bijeenkomstpagina.
Eigen Bijdrage  :  Gratis

Hoe organisaties omgaan met tegenslagen heeft veel invloed op de waardecreatie voor klanten, de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het duurzame verdienvermogen van organisaties.

Grotere organisaties zoeken om goede redenen wendbaarheid in hun bedrijfsprocessen. Een wendbare strategie vereist ook een wendbare structuur. Dat verklaart de sterk gegroeide toepassing van project-, proces- en programmamanagement. Naast aandacht voor strategie en structuur, vraagt wendbaarheid ook aandacht voor de cultuur in de organisatie. Dit verklaart de toenemende belangstelling voor bijvoorbeeld antropologie, sociologie en storytelling in organisatieontwikkeling.

Veerkracht is een eigenschap van mensen, maar ook een cultuureigenschap. Veerkracht is ontwikkelbaar. Maak kennis met veerkracht als ontwikkelthema en leer wat het steven naar veerkracht vraagt van de samenwerking tussen coaches, teamcoaches, projectleiders, leidinggevenden en programmamanagers.

Na deze bijeenkomst heb je meer inzicht in hoe veerkracht meetbaar kan worden vergroot. 

Maarten de Winter (1962) is zelfstandig sociologisch econoom. Maarten is kerndocent Strategisch HR bij Hogeschool Avans+ en partner bij Veerkracht College.

"Ik geloof dat organisaties waardevoller kunnen zijn voor klanten, medewerkers en andere belanghebbenden. Ik zie hoe hard dit nodig is en overzie wat er voor nodig is. Graag werk ik met leiders en HR om de potentie die erin zit eruit te halen. Met Maarten organisatieadvies richt ik mij op de samenhangende ontwikkeling van een veerkrachtige strategie, structuur en cultuur, vaak naar aanleiding van taaie problemen in de uitvoering, het leiderschap of de communicatie. Je vindt mij op www.maartendewinter.nl en veerkrachtcollege."