Pesten op de Werkvloer: een kwestie van cultuur 

Pak als community deelnemer je inkoopvoordeel


Na grote belangstelling in onze community voor dit onderwerp hebben we de spreker Rita van Dijk bereid gevonden om de volledige workshop aan ons aan te bieden met een inkoopvoordeel dat je niet mag laten liggen: deze pesten op de werkvloer workshop met een reguliere prijs van € 500,= kan Rita je aanbieden voor de gehalveerde prijs van € 250,= (excl. btw).

MELD JE AANJe gaat een halve dag aan het werk met het Pesten-vraagstuk. Aan bod komt:

  1. Hoe herken je pestgedrag binnen je team.
  2. Wat is de relatie tussen pesten en de organisatiecultuur en dan specifiek de groepsdynamiek. 
  3. Welke culturen zijn gevoelig voor pestgedrag en wat werkt pesten in de hand.
  4. Wat kun je zelf doen om pesten tegen te gaan en een gezonde werkcultuur te realiseren.
  5. Welke interventies werken wel en welke niet.

De workshop is voor eenieder die in organisaties het pesten structureel wil aanpakken. Na deze workshop heb je een beeld van deze onderwerpen en ben je beter toegerust om op het pesten structureel te interveniëren.

De workshop duurt een middag van 13:00-17:00 uur en wel op 14 april 2020. 

In koffie, thee en fris wordt voorzien. De locatie laten we mede afhangen van de aanmelders; we gaan uit van Midden Nederland. De workshop gaat door bij voldoende belangstelling (>8) en een goede mix tussen de aanmelders. Handouts en inleesmateriaal worden online gedeeld zoals je gewend bent op de community site. 

Rita van Dijk is onderzoeker, adviseur, auteur en facilitator gespecialiseerd in cultuur- en gedragsverandering. Zij richt zich vooral op verandertrajecten die niet gemakkelijk van de grond komen omdat mensen vasthouden aan ingesleten patronen in denken en doen. Zij houdt zich bezig met vragen zoals: waardoor raken teams geblokkeerd, wie zijn de spelbepalers, welke informele regels houden innovatie tegen? Welke interventies zijn nodig om een gezonde werkcultuur te realiseren?