Pesten op de werkvloer: een kwestie van cultuur

Leer in deze workshop pesten te herkennen en daar op te interveniëren


Voor Wie : Voor eenieder die werkt met teams
Spreker(s) : Rita van Dijk
Wanneer : Pesten op de werkvloer: een kwestie van cultuur | Dinsdag 10 september 2019
Hoe Laat : 18:00-21:00 uur (opening zaal 17:30)
Waar : Ordina, Ringwade 1, zaal A11.06, 3439 LM Nieuwegein. Routebeschrijving
Opmerkingen : Inclusief broodjes, fruit, koffie, thee, fris en water
Eigen Bijdrage : Deze bijeenkomst is gratis dankzij sponsoring door Ordina.

PESTENHeb je het idee dat in jouw team mensen worden buitengesloten en dat er over bepaalde collega’s veel wordt geroddeld? Krijg je er de vinger niet achter omdat iedereen zwijgt?

Een ongezonde werkcultuur waarin wordt gepest, geroddeld en mensen worden uitgesloten vergalt het werkplezier. Niet alleen van de slachtoffers van pestgedrag maar van gehele teams. De kwaliteit van het werk lijdt eronder. En als het lang duurt leidt het tot een hoog ziekteverzuim. 

Zowel verandermanagers als professionals worstelen met de vraag wat zij zelf kunnen doen om pesten tegen te gaan. Pestgedrag heeft alles te maken met de bestaande cultuur en specifiek de groepsdynamiek. Het tegengaan van pesten vraagt dan ook om een aanpak die verder gaat dan het incident en werkt aan het realiseren van een gezonde werkcultuur.

In deze workshop wordt gezamenlijk verkend:

  • Hoe herken je pestgedrag binnen je team.
  • Wat is de relatie tussen pesten en de organisatiecultuur en dan specifiek de groepsdynamiek.
  • Welke culturen zijn gevoelig voor pestgedrag en wat werkt pesten in de hand.
  • Wat kun je zelf doen om pesten tegen te gaan en een gezonde werkcultuur te realiseren.
  • Welke interventies werken wel en welke niet.

Rita van Dijk is onderzoeker, adviseur, auteur en facilitator gespecialiseerd in cultuur- en gedragsverandering. Zij richt zich vooral op verandertrajecten die niet gemakkelijk van de grond komen omdat mensen vasthouden aan ingesleten patronen in denken en doen. Zij houdt zich bezig met vragen zoals: waardoor raken teams geblokkeerd, wie zijn de spelbepalers, welke informele regels houden innovatie tegen? Welke interventies zijn nodig om een gezonde werkcultuur te realiseren?


Sponsors